Visie

Van en met elkaar leren in een community

Op Sint Jozef werken we vanuit een veilige en samenwerkende leergemeenschap. De klas én onze school zijn een hechte community, waarin we elkaar goed kennen. We zien en waarderen elkaars kwaliteiten en helpen een ander. Op basisschool Sint Jozef mag en kun je jezelf zijn!

De basis van ons handelen

Onze leergemeenschap bestaat uit leerlingen, leerkrachten en ouders. Allemaal voelen we ons goed bij de volgende zes basiswaarden:

1. Iedereen wordt gezien en gehoord.

Leerkrachten begroeten ieder kind persoonlijk, aan het begin van de schooldag. Leerlingen komen aan het woord tijdens de check-in en/of de check-out. Leerlingen, leerkrachten en ouders praten met elkaar over verwachtingen en hebben daarbij aandacht voor zichtbaar gedrag en onderliggende emoties.

2. We voelen ons veilig op school.

Leerlingen maken in de gouden weken gezamenlijke afspraken. Deze worden zichtbaar gemaakt in de groepsovereenkomst en leerkrachten zorgen samen met de kinderen voor een fijne sfeer in de klas. Community builders stimuleren verbinding en samen zijn we alert op signalen die wijzen op onveilige situaties. De lijnen zijn kort en we nemen elkaar serieus.

3. We gaan respectvol met elkaar om.

Je mag zijn wie je bent. Dat zeggen we niet alleen, daar handelen we ook naar. We luisteren naar elkaar, spreken onze verwachtingen uit en nemen de tijd om te reflecteren. Door positief te denken en te communiceren laten we zien dat we elkaar waarderen en respecteren.

4. We hebben plezier in het leren.

We leren van elkaar en met elkaar. In een fijne sfeer met volop ruimte voor humor en persoonlijke aandacht. Leerkrachten zien en horen álle kinderen en stemmen het onderwijsaanbod waar dat kan thematisch aan, passend bij de belevingswereld. Allemaal onderschrijven we het belang van leren en van inzicht krijgen in je eigen leerontwikkeling.

5. We zijn betrokken bij het leren. 

Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn en blijven met elkaar in gesprek via de gesprekkencyclus, de driehoekgesprekken, ouderapp Parro, inloopmomenten, de ouderraad en de MR.

6. We zijn samen verantwoordelijk voor onze leergemeenschap.

Leerlingen zorgen samen dat het in de klas netjes, fijn en gezellig is. In de leerlingenraad spreken zij zich uit over school brede thema’s en binnen de groep zijn zij als heterogene groep verantwoordelijk voor elkaar. Leerkrachten hebben niet alleen oog voor de kinderen uit hun klas, maar voor elke leerling op Sint Jozef. Ouders weten de weg naar school makkelijk te vinden. Onze deuren staan altijd open!