Optimus scholen

Visie

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen elke dag met plezier naar school gaan. Samen met kinderen, team en ouders werken wij aan een prettige sfeer op school. Wij zijn ervan overtuigd dat een kind, dat goed in z’n vel zit, zich veilig, welkom n erkend voelt, beter tot ontwikkeling komt.

Wij hopen voor de kinderen een fijne schoolperiode te kunnen realiseren; prestaties zijn belangrijk, maar dan wel prestaties naar kunnen en dat kunnen is voor ieder kind anders.Wij willen ieder kind in staat stellen om op te komen voor zichzelf zonder een ander tot last te zijn of te kwetsen om zo op een goede manier met elkaar om te gaan. Daarom hebben wij op school regels en afspraken waarvan de kinderen zelf ook weten waarom die er zijn en waarom het op onze school zo geregeld is. Mede op deze wijze streven wij ernaar om een sfeer te scheppen van veiligheid en geborgenheid waarin orde en regelmaat hun plaats hebben, waarin vriendelijkheid en waardering voor elkaar voorop staan.

Wij vinden respect voor elkaar en het hebben van andere opvattingen dan die van jezelf belangrijk. Zo leren we kinderen respectvol met anderen om te gaan, aangespoord en ondersteund door het team en ouders.De St. Jozefschool is een basisschool met een katholieke signatuur. De school is voor alle kinderen toegankelijk, ongeacht hun godsdienst of