Schakelgroepen

Op onze school vangen we kinderen van nieuwkomers op in onze 4 schakelgroepen, verdeeld in twee onderbouwgroepen, middenbouw en bovenbouw. In iedere groep zitten gemiddeld 15 leerlingen. 

Kinderen die net in Nederland zijn hebben onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om aansluiting te kunnen vinden bij leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. Voor een succesvol onderwijscontinuüm profiteren de kinderen het meest van een gezamenlijke start met eerste opvangonderwijs.In de eerste opvang hebben ze een gemeenschappelijke onderwijsbehoefte, namelijk zo snel mogelijk mee kunnen doen in het reguliere onderwijsprogramma, door:– zich sociaal en emotioneel thuis gaan voelen;– de Nederlandse taal leren;– een basale invoering in de vak- en vormingsgebieden;– het verhelderen van het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

De klassensamenstellingen in ons nieuwkomersonderwijs is niet leeftijdsgebonden en er is sprake van een continue in- en uitstroom van leerlingen.

De specifieke onderwijsbehoefte van de nieuwkomers verschilt sterk van de leerlingen in de reguliere klassen. Het benodigde onderwijsaanbod wijkt daarom af.