Protocollen St Jozef

De meeste protocollen vindt u hier, op de website van onze stichting, Optimus Primair Onderwijs.

 1. Pestprotocol:  Pestprotocol Sint Jozef 2022-2023.pdf

 2. Luizenprotocol - algemene regels

 • Ouders/verzorgers blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het
 • constateren en bestrijden van luizen en neten bij hun kind.
 • Bij eventuele vragen of opmerkingen kan een ouder contact opnemen met de luizenpluiscoördinator.
 • In geval van luizen/neten wordt er geen melding aan het kind zelf gedaan.

Constatering van hoofdluis door ouders

 • Als ouder(s)/verzorger(s) hoofdluis constateren bij hun kind, zijn zij verplicht dit bij het eerst volgende schoolbezoek van de leerling te melden aan de leerkracht van de groep, ook als zij ervan overtuigd zijn dat de hoofdluis onder controle is.
 • De leerkracht informeert de luizenpluiscoördinator (juf Kristel).
 • De luizenpluiscoördinator verspreidt via Parro onderstaand bericht naar de ouders in de betreffende groep. Aan het bericht wordt de afbeelding toegevoegd.
 • De luizenpluiscoördinator informeert de oudercontactpersoon van de luizenpluis-groep in welke groep er hoofdluis heerst.

Preventie op school

 • Ieder nieuw schooljaar wordt aan de ouders gemeld dat zij het ‘protocol preventie hoofdluis’ kunnen vinden op de website van de school. Op deze manier is iedereen op de hoogte van de regels en afspraken die op school zijn gemaakt over de preventie en bestrijding van hoofdluis.
 • Na elke schoolvakantie worden alle leerlingen van de school gecontroleerd op hoofdluis. Twee weken na de controle vindt er een hercontrole plaats in de klassen waar hoofdluis is geconstateerd.

Wijze van controleren bij preventie op school

 • De controle wordt uitgevoerd in de teamkamer.
 • De controle wordt per leerling uitgevoerd.
 • Als een leerling gecontroleerd is, haalt hij/zij een volgende leerling op uit de klas.
 • Het aansturen van het ophalen van de leerlingen wordt door de contactpersoon van de luizenpluisgroep gedaan.
 • Door middel van aanwezigheidslijsten (verstrekt door de luizenpluscoördinator) wordt bijgehouden welke kinderen zijn gecontroleerd.
 • Kinderen die afwezig zijn worden niet gecontroleerd. De verantwoordelijkheid van de controle ligt bij de ouders.  

Constatering van hoofdluis door preventie op school

 • Wanneer hoofdluis wordt geconstateerd door de luizenpluis-ouders, wordt dit gemeld aan de luizenpluiscoördinator. De luizenpluis-contact persoon geeft na afloop van de luizencontrole aan iedere groepsleerkracht een formulier waarop staat aangegeven dat er wel/geen hoofdluis is geconstateerd. De leerkracht neemt dezelfde dag na schooltijd contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind met hoofdluis.
 • De ouder(s)/verzorger(s) worden door de leerkracht op de hoogte gebracht dat hun zoon/dochter hoofdluis heeft, zodat ouder(s)/verzorger(s) hun kind kunnen behandelen. De leerkracht verwijst de ouders naar de schoolwebsite voor het protocol. Via het RIVM kunnen zij de benodigde informatie verkrijgen. 
 • De luizenpluiscoördinator communiceert onderstaand bericht via Parro naar de ouders van debetreffende groep.