Samen opleiden

Wij zijn een opleidingsschool. Dit betekent dat wij cyclisch aandacht geven aan het begeleiden en opleiden van studenten. Op een opleidingsschool zijn mentoren (onze eigen leerkrachten) opgeleid om studenten te begeleiden. Daarnaast geven wij vorm aan onze schoolontwikkeling met hulp van onze studenten.

Wat betekent dit voor jullie, studenten? Wij vinden het investeren in aankomende leerkrachten, én collega’s, belangrijk; voor scholen, voor het vak, voor de kinderen en voor de gehele maatschappij. Ambitieuze studenten zoeken vaak meer in een stage dan een gemiddelde basisschool kan bieden. Optimus Onderwijs is van mening dat we ambitie nooit mogen afremmen en extra energie moeten steken in de toekomst. Al onze 41 scholen zijn prima stageplekken, waarvan 11 er opleidingsscholen zijn. Behalve door een mentor word je op een opleidingsschool begeleid door één van onze vier schoolopleiders. We werken samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen om de jullie de kwaliteit te bieden waar jullie behoefte aan hebben. “Samen Opleiden voor de toekomst”.

Sint Jozef is een  basisschool waar gewerkt wordt met het werkconcept critical skills. Het kind staat hier centraal zowel op sociaal emotioneel als op cognitief vlak (www.werkconceptcriticalskills.nl). We werken in een team van 10 leerkrachten en ondersteunend personeel om het beste onderwijs te realiseren voor onze kinderen. Ook werken wij met kernconcepten waar in blokken van vier weken de kerndoelen van de wereld oriënterende vakken zijn uitgewerkt met als onderliggende vragen: wat weet ik al, wat wil ik leren en hoe wil ik het leren.

Bij ons kom je terecht in een professioneel opererend team waarbij veel ruimte is voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Je mag zelfstandig opereren en wordt beschouwd als een volwaardig teamlid. Je wordt opgenomen in het taakbeleid mag teambijeenkomsten bijwonen en bent ook welkom bij oudergesprekken .Het van en met elkaar leren staat centraal en in je persoonlijke ontwikkeling krijg je alle mogelijke ondersteuning.