GGD

Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg?Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste contactmomenten de groei en ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n contactmoment, dat plaatsvindt op het consultatiebureau bij u in de gemeente. Bij de uitnodiging voor het contactmoment ontvangt u een vragenlijst.

Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?

  • Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht en test ook de oren en ogen. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind.
  • Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarna bespreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer informatie over deze vaccinaties.

Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten, maar ook tijdens het inloopspreekuur of telefonisch spreekuur, al uw vragen stellen over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van uw kind.

Samenwerking met schoolDe jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Als voorbereiding op het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of interne begeleider hoe het met uw kind gaat. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen ook deel aan de Zorg Advies Teams op school.

De GGD doet meer!

  • De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij het structureel en planmatig uitvoeren van gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is de Gezonde School aanpak. Centraal staat de vraag van de school. Deze aanpak stimuleert de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. De school heeft rondom gezondheidsthema’s aandacht voor signaleren, educatie, omgeving en beleid. De GGD ondersteunt ook bij het aanvragen van vignetten. Meer informatie: www.gezondeschool.nl.
  • De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen.
  • Externe vertrouwenspersoon (EVP): als uw school een abonnement heeft, kunt u bij vragen en problemen direct contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Het telefoonnummer 088-3686813 is tijdens kantooruren bereikbaar. Meer informatie vindt u op onze website.

Meer informatieHebt u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of hebt u twijfels over de gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via tel. 0900 – 46 36 443, bereikbaar elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur. Kijk ook eens op onze website: www.ggdhvb.nl/mijnkind.

JeugdtandverzorgingMondzorgvoorkids.nl is gespecialiseerd in het werken met kinderen. U vindt alle informatie op JTV mondzorgvoorkids.nl

School maatschappelijk WerkIn het kader van “zorg op maat” biedt onze school naast een goede begeleiding van het leerstofaanbod, ook een zo groot mogelijke persoonlijke benadering en wordt het kind zo goed mogelijk gevolgd.Soms is deze zorg nodig op het gebied van opvoeding. Op schoolniveau vindt er regelmatig schoolmaatschappelijk werkoverleg plaats met onze schoolmaatschappelijk werkende. Soms worden er bij dat overleg andere deskundigen (o.a. GGD) betrokken. Als er een leerling besproken wordt in het overleg, wordt altijd schriftelijk om toestemming worden gevraagd aan de ouders.Als u vragen hebt over de opvoeding van uw kind kunt u de vraag voorleggen aan de leerkracht of aan de Ib-er. Zij kunnen desgewenst de SMW-er inschakelen. Die kan dan informatie en advies geven

Centrum Jeugd en gezin Land van Cuijk.Bij het Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk kunt u informatie en hulp krijgen over en bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.Op www.cjglandvancuijk.nl ziet u het totale aanbod, ook van de cursussen die zij geven.