Regulier onderwijs

Uw kind of kinderen zitten gedurende ongeveer 8 jaren bij ons op school. Het is een periode die heel belangrijk is en die wij zinvol en plezierig willen invullen. Wij zien het als een van onze taken om de mogelijkheden van uw kind(eren) goed te benutten.

Bij aanvang van het schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met 45 kinderen in de reguliere klassen die zijn verdeeld over 3 groepen: groep 1/2/3, groep 4/5/6 en groep 7/8.  Onze leerlingen komen voornamelijk uit Velp, maar ook kinderen uit de buurtdorpen weten onze school te vinden.

In iedere groep staat een leerkracht. Voor de drie groepen samen is er dagelijks een leraarondersteuner werkzaam. Op deze manier kunnen de vier teamleden dagelijks op een goede manier leerlingen ondersteunen en houden zij zicht op de ontwikkeling van ieder kind.

Door te werken met doelentijd waarin kinderen verlengde instructie krijgen op hun eigen niveau en stof verwerken op hun eigen niveau, krijgt ieder kind door middel van een doelenkaart inzicht in zijn of haar eigen leerontwikkeling.