Optimus scholen

schoolteam

Ons team bestaat uit enthousiaste leerkrachten die met veel plezier en gedrevenheid een fijne schooltijd voor uw kind realiseren.

De leerkrachten:

groep 1 t/m 4: juf Kristel en juf Cleo

groep 5 t/m 8: juf Sophie en juf Anouk 

Schakelgroep onderbouw: juf Helma en juf Angelique

Schakelgroep middenbouw: juf Gerda en juf Helma

Schakelgroep bovenbouw: juf Marike en juf Renate


Onderwijsassistenten:

juf Aukje, juf Annette, juf Lieke, juf Niene en juf Janneke


Conciërge:

meester Eric


Administratief medewerker:
meester Theo

ICT:
juf Cora en juf Renate

Intern begeleider(IB-er):
juf Laura

Juf Laura is de intern begeleider. Een leerkracht kan bij de IB’er terecht met vragen over leerlingen. Zij organiseert de zorg op school door leerling besprekingen en groepsbesprekingen te plannen. Daarnaast bespreekt ze met de leerkrachten de zorgleerlingen en begeleidt ze de leerkracht hierbij. In overleg met leerkrachten wordt bepaald welke leerlingen extra zorg nodig hebben. De IB’er heeft contact met externe instanties, gekoppeld aan de school en individuele leerlingen. Ouders met een specifieke zorgvraag over hun kind kunnen ook bij haar terecht.

Directeur:
Marijn Erkens
Juf Marijn houdt zich bezig met o.a. schoolorganisatie, onderwijsinhoud, coachen en begeleiden van leerkrachten, contact leggen en onderhouden met andere scholen in een directeurenoverleg, contacten met instanties.