Team

Ons team bestaat uit enthousiaste leerkrachten, onderwijsassistenten en leraarondersteuners die met veel plezier en gedrevenheid een fijne schooltijd voor uw kind realiseren.

De leerkrachten:

groep 1 t/m 3: juf Kristel (P)

Groep 4 t/m 6: juf Cleo

groep 7 en 8: juf Daniek 

Schakelgroep onderbouw 1: juf Kristel (K) en juf Gerda

Schakelgroep onderbouw 2: juf Kim en juf Hanneke

Schakelgroep middenbouw: juf Helma en juf Hanneke

Schakelgroep bovenbouw: juf Marike en juf Renate


Onderwijsassistenten:

Juf Aukje, juf Mendy en juf Noëlla

Leraarondersteuners:

Juf Niene, juf Niki, juf Eri en juf Janneke


Conciërge:

Meester Eric


Administratief medewerkers:
Meester Theo en juf Loes

Icoach:
Juf Cora 

NT2 specialist en expertise deler:

Angelique Hermsen

Kwaliteitscoördinator:
Meneer Paul

De Intern Begeleider heet per schooljaar 2023-2024 bij ons op school Kwaliteitscoördinator. De rol van de Intern Begeleider is in de loop van de laatste jaren in het land steeds meer veranderd. Waar de IB'er de coördinator was t.a.v. de leerlingondersteuning, zien we de leraar steeds meer als 'het gezicht' naar ouders. De kennis op het gebied van speciale leerlingenzorg komt daarmee in het gehele team te liggen in plaats van alleen bij de IB'er.

De taken van de kwaliteitscoördinator verschuiven daarmee naar drie domeinen: het leren van het team, data-analyse en het regisseren van de ondersteuning. Het doel is altijd gericht op het versterken van de kwaliteit van het onderwijs, de leerkrachtvaardigheden en optimaliseren van de leerresultaten van leerlingen.

 

Directeur:
Marijn Erkens
Juf Marijn houdt zich bezig met o.a. schoolorganisatie, onderwijsinhoud, coachen en begeleiden van leerkrachten, contact leggen en onderhouden met andere scholen in een directeurenoverleg, contacten met instanties.