Lesson study

Met het team doen we vier keer per jaar aan Lesson Study. Wellicht heeft u uw kinderen thuis horen vertellen dat er tijdens zo’n dag wel veel leerkrachten in de klas waren…. of dat ze samen met een meester/juf in gesprek zijn gegaan over de les… of dat er even een andere juf in de klas was omdat de juf naar Lesson Study moest…

Graag leggen wij u wat meer uit over de professionaliseringsaanpak Lesson Study, zodat u in het vervolg ook weet waar het over gaat wanneer deze term voorbij komt.

Lesson Study is een professionaliseringsaanpak die zijn oorsprong heeft in Japan. Inmiddels heeft Lesson Study een weg gevonden in veel andere landen, waaronder Nederland en ook op onze school. In Lesson Study staat de eigen onderwijspraktijk centraal. Een team van leerkrachten ontwerpt samen een les die ze vervolgens uitproberen. Eén leerkracht geeft de gezamenlijk ontwikkelde les in de klas en de andere leerkrachten observeren. Door goed te kijken hoe leerlingen op de les en de gemaakte keuzes in de voorbereiding reageren en wat ze ervan leren, geeft dit veel inzichten. Na afloop van de les gaan de leerkrachten met de geobserveerde leerlingen in gesprek over wat zij van de les vonden en geleerd hebben. Ook daar halen we weer veel informatie uit. Daarna wordt de les nabesproken, de leerkrachten reflecteren op wat er gezien en gehoord hebben en wat de vooraf bedachte les voor invloed had op de leerlingen. De leerkrachten kijken zo samen wat goed ging, wat er nog beter kan de volgende Lesson Study en wat er meegenomen kan worden naar de praktijk van alledag. Vervolgens wordt een vervolgles ontworpen, waarbij de opgedane kennis en inzichten worden toegepast.

Lesson Study stimuleert ons om goed na de te denken over onderwijs en wat het doet met de leerlingen, met als doel om zo het onderwijs nog verder te verbeteren. De inzichten die we opdoen tijdens de voorbereiding, uitvoer en evaluatie van Lesson Study zijn concreet, inhoudelijk en praktisch. We kunnen deze vervolgens toepassen in de dagelijkse lespraktijk en zo profiteren leerlingen meteen ook mee van deze professionaliseringsaanpak.