OR

Het doel van Ouderraad is om de kinderen, in samenwerking met het team, een leuke tijd op basisschool Sint Jozef te bieden.
De Ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die in samenwerking met het team worden georganiseerd. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn bv: sinterklaas, kerst, carnaval, Sint Jozefdag, pasen, sportdag en sponsorloop.DSC_0738

De OR heeft een notariële akte in Optimusverband op laten maken. Ook staat de OR  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De OR- leden voeren een vorm van ouderparticipatie uit.

Wat doet de Ouderraad?

De OR organiseert vergaderingen waarbij iedereen welkom is. Deze  vinden plaats met een regelmaat van 6 tot 8 weken.
Op deze vergaderingen worden allerlei actuele zaken besproken die spelen. Dit op het gebied van activiteiten, leuke dingen voor de kinderen, te organiseren uitstapjes etc.
Dit doet de OR in nauw overleg met het schoolteam. De OR leden denken (voor u) mee over de gang van zaken op school: zaken die voor ouders van belang zijn, zoals de betrokkenheid van ouders bij het organiseren van diverse activiteiten. Tevens int en beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage.

Aan het begin van het schooljaar maakt de OR een activiteitenplan voor het lopende schooljaar, Mede afgestemd op het jaarplan van school.

Om bovenstaande zoveel mogelijk naar ieders tevredenheid uit te voeren, vraagt de OR regelmatig om uw hulp.
De OR vindt dat u actief een bijdrage kunt leveren. U wordt gevraagd aan het begin van het schooljaar een activiteitenlijst in te vullen. Hierop kunt u aangeven wanneer u kunt/wilt helpen. Mocht u deze gemist hebben dan vindt u hier de activiteitenlijst.

Vergaderingen

De OR vergadert gemiddeld één maal per 6-8 weken. Bij het overleg zijn het bestuur, de leden en 2 leerkrachten aanwezig.. In principe zijn deze vergaderingen openbaar. Natuurlijk kunt u ook een vergadering bijwonen.

De notulen van de vergaderingen hangen na goedkeuring op het prikbord in de school. De OR bespreekt op hun eerst volgende vergadering de binnengekomen post.

De data voor schooljaar 2017-2018 zijn vastgesteld. U vindt ze hieronder:

Dinsdag 29 september ’17
Maandag 2 oktober ’17
Dinsdag 14 november ‘17
Woensdag 10 januari ‘18
Maandag 12 maart ’18
Woensdag 23 mei ‘18
Dinsdag 26 juni ’18

 

Samenstelling OR St. Jozef

In de stichting Ouderraad zitten vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het schoolteam. Er zit minimaal 1 lid vanuit het schoolteam aan, en een variërend oneven aantal ouders tot een maximum van 13.

Alle ouders kunnen zich voor de OR aanmelden. Dit geldt zowel voor de bestuursfuncties als voor lid.
Als u zich op wilt geven om lid te worden, neem dan contact op met een van de leden. Dan kunt u ook aangeven of u interesse heeft in een bestuursfunctie.

Het dagelijks bestuur bestaat uit: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Het OR bestuur:

Voorzitter             : Tamara de Leijer
Penningmeester : Nadine de Bock
Secretaris             : Marieke de Hart

Leden:
Nicole van Veelen
Tamara de Leijer
Jessica Leemans
Yvonne van den Breemer
Wendy Verhallen
Dorothe Balk
Suzanne Heezen
Kitty de Vos

Namens het schoolteam zijn alle teamleden wisselend aanwezig.

Elk jaar wordt de boekhouding gecontroleerd door de kascommissie. Deze bestaat uit 2 ouders, die op de jaarvergadering benoemd worden.

Contact

Wilt U informatie of loopt u tegen  zaken aan, bent u ergens ontevreden over of juist tevreden, signaleert U zaken, laat het ons weten:
Post naar het schooladres of direct afgeven bij één van de OR-leden.
Ook kunt u mailen naar: ouderraad@jozefvelp.nl
Overige informatie op de website www.jozefvelp.nl
OR-leden aanspreken kan natuurlijk altijd.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 30 MEIgemiddelde groep 8 Centrale eindtoets Cito

  540.5!!! Dat is de score van onze school voor de centrale eindtoets van Cito. Het […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 15 MEIOuderavond Mediawijsheid

  Op 16 april 2018 was er een ouderavond over Mediawijsheid. Tijdens deze avond zijn er veel […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 2 MAARTNieuwsbrief Graafs Museum

  Nieuwsbrief GraafsMuseum

  Lees meer...

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA
Velp (NB)

T: 0486-422348
E: dir.stjozef@optimusonderwijs.nl

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA Velp (NB)
BEL Sint Jozef MAIL Sint Jozef

VOLG Sint Jozef OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE