OR

Het doel van Ouderraad is om de kinderen, in samenwerking met het team, een leuke tijd op basisschool Sint Jozef te bieden. De Ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die in samenwerking met het team worden georganiseerd. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn bv: sinterklaas, kerst, carnaval, Sint Jozefdag, pasen, sportdag en sponsorloop.

De OR heeft een notariële akte in Optimusverband op laten maken. Ook staat de OR  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De OR- leden voeren een vorm van ouderparticipatie uit.

Wat doet de Ouderraad?

De OR heeft ongeveer om de 6-8 weken overleg. Iedereen is welkom om daarbij aan te sluiten.  Er worden allerlei actuele zaken besproken die spelen. Dit op het gebied van activiteiten, de gang van zaken op school etc. Dit doet de OR in nauw overleg met het schoolteam. De OR leden denken (voor u) mee over wat er gebeurt op school: zaken die voor ouders van belang zijn, zoals de betrokkenheid van ouders bij het organiseren van diverse activiteiten. Tevens int en beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage.

Aan het begin van het schooljaar maakt de OR een activiteitenplan voor het lopende schooljaar, afgestemd op het jaarplan van school.

Om bovenstaande zoveel mogelijk naar ieders tevredenheid uit te voeren, vraagt de OR regelmatig om uw hulp. Het is fijn als u actief een bijdrage kunt leveren aan de activiteiten en zo meer betrokken bent bij de school. U wordt gevraagd aan het begin van het schooljaar een formulier in te vullen. Hierop kunt u aangeven wanneer u kunt/wilt helpen.

Overleg

De OR overlegt gemiddeld één maal per 6-8 weken. Bij het overleg zijn het bestuur, de leden en 2 leerkrachten aanwezig. De notulen van de vergaderingen worden na goedkeuring op de site van school geplaatst. De OR bespreekt op hun eerst volgende vergadering de binnengekomen post.

De overleg data voor schooljaar 2018-2019 zijn vastgesteld, dit zijn Maandag 1 oktober – dinsdag 20 november – donderdag 17 januari – woensdag 20 maart – maandag 6 mei – woensdag 19 juni

Samenstelling OR St. Jozef

In de stichting Ouderraad zitten vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het schoolteam. Er zit minimaal 1 lid vanuit het schoolteam bij, en een variërend oneven aantal ouders tot een maximum van 13.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 18 NOVEMBERNieuwsbrief november

  Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Sint Jozef van november en een bericht van ‘Onder […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 24 AUGUSTUSNieuwsbrief 21 augustus

  Hieronder vindt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 8 MAARTParro app

  We houden onze ouders inmiddels op de hoogte van de nieuwtjes via de Parro app. […]

  Lees meer...

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA
Velp (NB)

T: 0486-422348
E: dir.stjozef@optimusonderwijs.nl

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA Velp (NB)
BEL Sint Jozef MAIL Sint Jozef

VOLG Sint Jozef OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE