Een dag in groep 3

Een dag in groep 3

Om 08.20 uur gaat de eerste bel en vanaf dat moment mogen de kinderen naar binnen. Zij mogen door de ingang bij het klimrek, aan de zijkant van het gebouw. Ze hangen hun jas en tas op aan de kapstokken voor groep 3/4 en leggen hun bekers en bakjes in de juiste bakken. Daarna gaan de kinderen zelf naar binnen en daar ligt een werkje voor hun klaar waar ze zelfstandig mee aan de slag kunnen. Wanneer uw kind erg trots op een bepaald werkje is en dit graag aan zijn/haar ouders wil laten zien dan is daar tijd en ruimte voor na schooltijd.

Wij beginnen de dag gezamenlijk in de klas. Dagelijks starten wij met de check-in waarbij de kinderen elkaar goedemorgen wensen en een vraag beantwoorden die tijdens de check-in centraal staat. Daarna gaan wij verder met het vak schrijven, tijdens de instructie werken de kinderen van groep 4 zelfstandig aan een andere activiteit. Het leren schrijven in groep 3 verloopt niet voor alle kinderen op dezelfde manier. Voor kinderen met een wat zwakkere motoriek is het heel zinvol nog wat schrijfpatronen te oefenen voordat zij letters en cijfers leren schrijven. Dit gebeurt vaak op het bord. Voor sommige kinderen kan het schrijven van woorden op dit moment nog een te zware belasting zijn. We werken met de schrijfmethode “Pennenstreken”. Bij deze methode wordt het digibord intensief gebruikt.

Na het schrijven vindt het instructiemoment plaats van het aanvankelijk leesproces. Doormiddel van een verhaal, een versje of een spelletje worden kinderen in de sfeer van het aanvankelijk lezen gebracht. Deze activiteit wordt vervolgd door een instructiemoment, bv. het aanleren van een nieuw woord of het aanbieden van een schrijfletter of schrijfpatroon. Door ons digitale schoolbord is dit nog leuker geworden. Op dit moment werken alle kinderen grotendeels nog aan dezelfde leerstof. Er is al wel een verschil in de hoeveelheid leerstof die ze verwerken. Sommige kinderen maken veel en anderen wat minder werkbladen. Sommige kinderen leggen al wat moeilijkere woorden en zinnen op de letterdoos terwijl andere kinderen de zojuist geleerde woordjes leggen op de letterdoos. Het aanbod van leesboekjes is ook verschillend per kind. Na elk leerstofkern vindt een toetsmoment plaats. Aan de hand van de toetsresultaten wordt bepaald of uw kind verrijking of herhaling nodig heeft. De vorderingen van het technisch lezen worden gevolgd door middel van methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. Dit doen wij zodat wij uw kind leesboeken “op maat” kunnen aanbieden. We vinden het belangrijk dat uw kind plezier beleeft aan het lezen. Dagelijks thuis hardop lezen is een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van uw kind. Blijft U thuis ook zeker voorlezen en samen met uw kind lezen! Wanneer de kinderen de verwerking van de leesles hebben gemaakt gaan ze aan de slag met het planbord. De kinderen plannen een werkje waar ze zelfstandig mee aan de slag kunnen. Dit zijn werkjes die extra verdieping of uitdaging bieden n.a.v. de aangeboden leerstof. Het planbord bestaat uit ‘moet-werkjes’ dit zijn activiteiten die de kinderen moeten uitvoeren en uit ‘keuze-werkjes’ dit zijn activiteiten die niet aan het einde van de week uitgevoerd moeten zijn. Kinderen werken op deze manier effectief en het geeft de leerkracht ruimte om instructiemomenten te plannen met de andere groep. Daarbij leren kinderen om zelfstandig te werken en worden zij medeverantwoordelijk gemaakt voor het uitvoeren van hun taken.

Dan is het tijd voor een welverdiende pauze. Wij eten gezamenlijk fruit en gaan een kwartier naar buiten. Op woensdag is het de waterdrinkdag. Alle kinderen hebben een waterbidon op school. Ze hoeven deze dag geen drinken mee naar school te nemen.

Na de pauze gaan wij aan de slag met het vak rekenen. We gebruiken hierbij de methode Rekenrijk. Deze methode bestaat uit instructielessen en zelfstandige verwerkingslessen. Momenteel bestaat de rekenstof voornamelijk uit het tellen van hoeveelheden, rekenbegrippen, het koppelen van hoeveelheden aan cijfers. De methode nodigt uit tot het zelf vinden van oplossingen voor een rekenvraagstuk. Modern rekenonderwijs traint het inzicht van de kinderen, nodigt uit tot veel onderling overleg waardoor kinderen kiezen voor handige oplossingsstrategieën. Belangrijk is te weten dat wij nooit praten over plus en min, maar over erbij en eraf. In groep 3 is de getallenlijn belangrijk, evenals het automatiseren van erbij en eraf sommen tot 10. Wanneer u wilt oefenen met uw kind, loop dan even binnen bij de leerkracht. Het is erg belangrijk dat wij dezelfde taal spreken anders kan het erg verwarrend zijn voor uw kind.

Na het vak rekenen hebben we nog tijd om extra te oefenen op de computer of om de lessen van die ochtend te evalueren of community builders uit te voeren om de sfeer in de klas te verbeteren.

De activiteiten rondom taal en rekenen worden tijdens de ochtenduren gedaan. Op 2 middagen werken we aan het kernconcept, 1 middag is gereserveerd voor het gymmen, 1 middag voor creatieve vakken en 1 middag voor een leescircuit. Daarnaast worden wekelijks lessen gegeven uit het programma De Vreedzame school met invloeden van Critical Skills. Deze lessen dragen bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en het klas- en schoolklimaat. De ontwikkelingen hiervan kunt u lezen op onze website.

Het werken met kernconcepten is een andere aanpak van het onderwijs in de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Deze aanpak sluit aan bij de beleving van kinderen en hun natuurlijke drang tot ontdekken. Werken met kernconcepten is een projectmatige aanpak van het onderwijs. Gedurende zo’n 4 staat een kernconcept centraal. Het kernconcept biedt leerlingen een kader voor allerlei inzichten en begrippen die ze nodig hebben om de wereld om hen heen te kunnen begrijpen.

Op woensdagochtend om 08.30 uur gaan de kinderen van groep 3/4 gymmen. De kinderen ruimen hun bekers en bakjes op en mogen daarna gelijk naar de gymzaal lopen. Juf Anouk staat daar op de kinderen te wachten. De kinderen moeten gymschoenen, een korte broek en een shirt meenemen. Tijdens de gymlessen graag lange haren op een staart. Geef uw kind makkelijke kleding aan zodat zij zichzelf snel aan kunnen kleden.

Wekelijks wordt de website van groep 3/4 aangevuld met leuke nieuwtjes over de afgelopen week of de weken die nog gaan komen. Wilt u graag op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt in de klas, neem dan regelmatig een kijkje.

Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen? Kom gerust even langs. Indien mogelijk om 14.00 uur. Dan hebben wij voldoende tijd om uw vragen te beantwoorden of een afspraak te maken.

Met vriendelijke groet, Dane Nabuurs

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 1 FEBRUARIExtra sportdag; altijd leuk!

  Op 31 januari waren we als school uitgenodigd door ROC de Leijgraaf om deel te nemen […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 13 DECEMBERWaarom wij staken…

  Over dreigende tekorten aan leraren.

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 29 NOVEMBERSchoolband

  Tijdens de voorbereidingen voor de Sinterklaasviering is het idee ontstaan om een schoolband op te […]

  Lees meer...

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA
Velp (NB)

T: 0486-422348
E: dir.stjozef@optimusonderwijs.nl

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA Velp (NB)
BEL Sint Jozef MAIL Sint Jozef

VOLG Sint Jozef OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE