Leerstof in groep 5-6

Leerstof /  toetsen

Wereldoriëntatie

Het werken met kernconcepten is een andere aanpak van het onderwijs in de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Deze aanpak sluit aan bij de beleving van kinderen en hun natuurlijke drang tot ontdekken. Werken met kernconcepten is een projectmatige aanpak van het onderwijs. Gedurende zo’n 4-5 weken staat een kernconcept centraal. Het kernconcept biedt leerlingen een kader voor allerlei inzichten en begrippen die ze nodig hebben om de wereld om hen heen te kunnen begrijpen.

Rekenen (Rekenrijk)

Rekenrijk is een realistische rekenmethode, waarmee kinderen op basis van begrip leren rekenen.

Afwisseling en zelfstandigheid

Het organisatiemodel van Rekenrijk wisselt leerkracht gebonden lessen af met lessen waarin de leerlingen zelfstandig werken.

Het jaar van Rekenrijk:

Rekenrijk verdeelt ieder leerjaar in twaalf blokken van drie weken. De basisstof komt in de eerste twee weken voorbij. Daarbij bestaat les 5 steeds uit onderhoud en een herhaling van de lessen 1 tot en met 4. Les 10 is een herhaling van het hele blok, zonder instructie aan de kinderen. In de derde week is er eerst ruimte voor toetsing, daarna maken leerlingen zelfstandig ‘weer-opgaven’ (herhaling) of ‘meer-opgaven’ (verrijking).
Rekenrijk begint ieder schooljaar met een blok waarin de onderwerpen van het vorig jaar nog eens langskomen. De dagelijkse Rekenrijk-les duurt 60 minuten.

Taal / Spelling (Taal in beeld / Spelling in beeld)

Taal bestaat dit jaar uit 8 blokken van 12 lessen. De onderdelen die aan bod komen zijn woordenschat, spreken/luisteren, schrijven en taalbeschouwing. Na iedere toets  wordt er gekeken of een leerling nog herhaling nodig heeft of verrijking.
Spelling bestaat ook uit 8 blokken. Ieder blok heeft 6 lessen en sluit af met een controledictee. Na ieder controledictee wordt er gekeken of een leerling nog extra oefening nodig heeft of verrijking.

Begrijpend lezen

Om het begrijpend lezen te bevorderen gebruiken we Nieuwsbegrip. Dit is een actuele methode die onderwerpen behandelt die op dat moment in het nieuws zijn. Iedere les staat er een andere leesstrategie in de ‘spotlights’.

Technisch lezen (Estafette lezen)

De methode Estafette  is een doorgaande leerlijn voor leesontwikkeling in het basisonderwijs. De kinderen hebben twee lessen Estafette in de week. Er worden drie niveaus gehanteerd in deze methode. Aanpak 1 kinderen werken aan Estafette met intensieve begeleiding, aanpak 2 kinderen krijgen instructie en maken de verwerking zelfstandig, aanpak 3 kinderen werken zelfstandig in de Estafetteloper. De niveaus waarin de kinderen worden verdeeld worden bepaald aan de hand van leestoetsen (DMT, AVI, vloeiend en vlot toetsen)

Schrijven

In groep 5-6 schrijven we allemaal aan elkaar. Dat zien we terug in al onze verwerkingsmaterialen als werkboeken en schriften. We oefenen dit wekelijks met de methode pennenstreken.

Bewegingsonderwijs (woensdag)

Voor de lessen bewegingsonderwijs vragen wij het volgende:
Als een leerling niet mee kan gymmen wordt dit d.m.v. een briefje van de ouders aan de leerkracht medegedeeld.
Sieraden (behalve oorknopjes) moeten tijdens de gym uit. Misschien kunnen oorringetjes thuis al uitgedaan worden. De leerlingen mogen deodorant gebruiken, maar dan alleen een roller. De sportkleding bestaat uit een korte broek en t-shirt.
Het is lastig voor uw kind en de leerkracht als de gymspullen vergeten worden. Kinderen die hun spullen vergeten zijn gymmen dan ook niet mee

Huiswerk

In principe krijgen de kinderen geen huiswerk mee wat zij moeten maken en moeten inleveren. Voor een aantal kinderen hebben we andere afspraken gemaakt. Wilt u thuis extra oefenen met uw kind en heeft u daar materiaal voor nodig? Loop dan gerust even binnen! Voor de toetsen van topografie in groep 6 krijgen de kinderen wel een blad mee naar huis om te leren. Daar staan de steden, wateren en landen op die de leerlingen tijdens de toets moeten kennen.

Weekdienst

De leerlingen hebben om de beurt weekdienst, zoals vegen, het opruimen van de klas en het ‘manusje-van-alles’ zijn. Dit kan betekenen dat uw kind iets later uit school komt.

Vragen, problemen, opmerkingen……..

Hiervoor kunt u zeker bij ons terecht. Voor korte vragen kunt u tussen 14.00 uur en 14.15 uur bij ons terecht. Als u graag een afspraak wilt maken kan dat natuurlijk ook. Afspraken plannen we in tussen 14.30 en 17.00 uur.

Op maandag bij Monika Lucassen en van dinsdag tot en met vrijdag bij Anouk Coopmans.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 1 FEBRUARIExtra sportdag; altijd leuk!

  Op 31 januari waren we als school uitgenodigd door ROC de Leijgraaf om deel te nemen […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 13 DECEMBERWaarom wij staken…

  Over dreigende tekorten aan leraren.

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 29 NOVEMBERSchoolband

  Tijdens de voorbereidingen voor de Sinterklaasviering is het idee ontstaan om een schoolband op te […]

  Lees meer...

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA
Velp (NB)

T: 0486-422348
E: dir.stjozef@optimusonderwijs.nl

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA Velp (NB)
BEL Sint Jozef MAIL Sint Jozef

VOLG Sint Jozef OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE