Hoe ziet een dagdeel in groep 1/2 eruit?

De kinderen komen tussen 8.20 uur en 8.30 uur binnen door de hoofdingang van de school.
De kinderen hangen hun jas en tas op aan de kapstok. Ze leggen hun fruit-, lunchspullen en hun drinken in de daarvoor bestemde bakken en lopen dan richting de klas. De leerkracht staat klaar bij de deur en geeft alle kinderen een hand en heet ze welkom. De kinderen gaan op hun eigen plek zitten aan de groepstafel. We hebben vier groepstafels in de klas; we hebben groepje blauw, paars, oranje en groen. Op hun plek ligt een werkje klaar gericht op beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, motoriek of een thematisch werkblad. Ze kunnen dan al zelfstandig beginnen met werken en eventueel aan hun ouders/verzorgers laten zien waar ze mee bezig zijn. Als de bel gaat om 8.30 uur nemen de ouders afscheid van hun kind en verlaten ze de klas. Rond 8.45  uur ruimen we op en gaan we in de kring zitten.

Iedere dag mogen twee kinderen de hulpjes van de juf zijn, de helpende handjes. Ze mogen in de kring bij de juf komen zitten.
Bij de ochtendkring mogen ze de kaartjes voor het weer van vandaag ophangen.   Ook zorgen zij ervoor dat bij het fruit eten en de lunch de bakken op de tafels komen te staan en delen de bekers uit. Ze mogen als eerste kiezen bij het planbord en zorgen ervoor dat tijdens het buiten spelen de fietsen en karren klaar gezet worden en mogen daarna als eerste een fiets of kar kiezen. Verder mogen ze taakjes doen die de juf aangeeft.

Na de inloop starten we met een kringactiviteit. We beginnen met een check-in. We wensen elkaar dan goedemorgen en mogen wat vertellen over een vraag die de juf gesteld heeft. De kinderen mogen ook zelf een vraag bedenken als ze dat al kunnen.
Na de check-in is er een kringactiviteit omtrent beginnende geletterdheid (taal), beginnende gecijferdheid (rekenen) of sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze kringactiviteiten komen uit de methode Schatkist, Rekenrijk of de Vreemdzame school.

Na de kringactiviteit gaan we weer naar terug naar onze plek en gaan we werken. In de klas hangt een planbord waarop de hoeken en andere werkjes staan afgebeeld. De kinderen mogen als ze aan de beurt zijn hun naamkaartje ophangen onder het werkje dat ze willen gaan doen. Als de juf het volgende liedje zingt, weten de kinderen dat het tijd is om te gaan stoppen met werken:

Tien, tien, tien,
laat al je vingers zien.
Niet meer werken, niet meer praten.
Houdt de juffrouw in de gaten.
Tien, tien, tien,
laat al je vingers zien.
Tien, tien.

De kinderen stoppen dan met werken en laten hun 10 vingers zien. De juf geeft dan aan wat ze moeten doen en de kinderen ruimen dan de spullen van hun gekozen werkje op of helpen anderen met opruimen.
Als alles opgeruimd is gaan we aan de tafel zitten. De hulpjes mogen de fruit bakken gaan halen en op de tafels zetten, omdat het tijd is om ons fruit te gaan opeten. Als iedereen zijn spullen heeft, zingen we samen ‘Smakelijk eten’ en mogen de kinderen hun fruit gaan opeten. Op het digibord wordt de kleurenklok aangezet en het verkeerslicht staat dan op oranje (fluisterstem gebruiken). Zo weten de kinderen hoe lang ze de tijd hebben om alles op te eten en dat ze rustig met elkaar mogen praten tijdens het fruit eten. Zijn ze klaar dan mogen ze een mandje uit de kast pakken, waar spullen inzetten waarmee ze mogen gaan spelen.

Om 10.15 uur gaan de kinderen naar buiten, dan zijn alle groepen buiten. Om 10.30 uur gaan de andere groepen naar binnen en blijven wij nog lekker buiten spelen. Dan mogen de fietsen en karren ook naar buiten. Tot 11.00 uur spelen wij nog buiten. Als alle fietsen en karren weer terug in de schuur staan, gaan we weer naar binnen. We werken dan meestal nog even aan het gekozen werkje of hoek wat we voor de pauze hebben gekozen of we beginnen al met een kringactiviteit. Deze kringactiviteit is gericht op beginnende geletterdheid, beginnen gecijferdheid, drama, dans of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Rond 11.45 uur gaan we beginnen met de lunch. De kinderen zitten dan weer op hun eigen plek. De hulpjes mogen de bakken op de tafels zetten en de drinkbekers uitdelen. Als iedereen zijn spullen heeft, dan zingen we gezamenlijk ‘Smakelijk eten’ en mogen ze beginnen met eten. Tijdens de eerste 10 minuten leest de juf een verhaalltje voor uit de voorleesboeken van Schatkist of een zelfgekozen voorleesboek. Het verkeerslicht op het digibord staat dan even op rood, zodat de kinderen weten dat ze even stil moeten zijn. Ook de kleurenklok staat aan, zodat de kinderen kunnen zien wat de tijd is die ze nog hebben om hun eten op te eten. Als het verhaaltje afgelopen is gaat het verkeerslicht op oranje en mogen ze hun fluisterstem gebruiken. Zijn ze klaar dan mogen ze een mandje uit de kast pakken, waar spullen inzetten waarmee ze mogen gaan spelen.

Om 12.15 uur gaan we dan naar buiten samen met de andere groepen. Deze gaan om 12.30 uur naar binnen en blijven wij tot 13.00 uur buiten. Natuurlijk mogen dan de fietsen en karren weer uit de schuur gehaald worden.
Daarna gaan we nog een keertje werken en kiezen de kinderen een ander werkje of hoek op het planbord.
Nadat het liedje ‘Tien, tien, tien…’ geweest is, ruimen we samen alles op en gaan we nog even in de kring zitten voor een kleine afsluitende kringactiviteit. Daarna is het tijd om de jas en tas te gaan halen. Ze komen daarna weer even terug in de klas en dan delen we de spullen uit die mee naar huis mogen en maken we de nieuwe ‘helpende handjes’ bekend voor de volgende dag.
Dan is het echt tijd om naar huis te gaan. We gaan in de rij staan en lopen samen met de juf richting de hoofduitgang. Daar staan de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, oppas enz te wachten op de kinderen. De juf blijft wachten totdat alle kinderen opgehaald zijn.

Zo ziet de dag er in groep 1/2 uit!

Op dinsdagochtend gaan we altijd gymmen. De kinderen nemen hun eigen gymschoenen mee naar school, deze worden in een bak op school bewaard. Ze hoeven verder geen andere gymspullen mee te nemen.

Mochten er vragen zijn loop gerust na schooltijd even binnen.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 1 FEBRUARIExtra sportdag; altijd leuk!

  Op 31 januari waren we als school uitgenodigd door ROC de Leijgraaf om deel te nemen […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 13 DECEMBERWaarom wij staken…

  Over dreigende tekorten aan leraren.

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 29 NOVEMBERSchoolband

  Tijdens de voorbereidingen voor de Sinterklaasviering is het idee ontstaan om een schoolband op te […]

  Lees meer...

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA
Velp (NB)

T: 0486-422348
E: dir.stjozef@optimusonderwijs.nl

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA Velp (NB)
BEL Sint Jozef MAIL Sint Jozef

VOLG Sint Jozef OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE